7 december, 2019

Transhumanismen och Life Science etablerar sig utan debatt om etik och konsekvenser

Ämnena transhumanism och "Life Science" kommer allt starkare i samhället utan att det sker en parallell filosofisk debatt om de humanistiska och etiska konsekvenserna av en teknikerstyrd utveckling där sammansmältandet av människa och maskin är ett självändamål. Bild från en transhumanistmässa i … [Read more...]