22 september, 2019

Humanism & Kunskap bildas

I sextio år har jag levt i den övertygelsen att människan är i grunden god och eftersträvar det bästa för alla. Endast snedvridna levnadssätt och trosföreställningar som inte förstår bättre orsakar tragedier. För ett drygt år sedan [2010] upptäckte jag en västerländsk organisation som har till mål … [Read more...]