Lathund

Lathund för kommunikation och arbetsgång

KALLELSEVERKTYG
används huvudsakligen för att kalla till möten och mingelträffar.
Har du fått en sådan kallelse ombeds du svara på den.

KALLELSEVERKTYG har även använts för särskild information och för synpunkter och frågeställningar.
Då kan man uppmanas att svara för att ge vägledning.
KALLELSEVERKTYG kan även användas för att få en uppfattning om medlemmars intressen och viljeriktning.

KALLELSEVERKTYG kan även användas för att bjuda in till HK event, seminarier och liknande.

På KALLELSEVERKTYG kan man göra olika urval.
Medlemsmöten omfattar även årsmöte och går endast till fullbetalande medlemmar. Mingelträffar går till alla även associerade

MAIL
används till styrelsemöten och deltagare i projektgrupper

HEMSIDAN
Kalendarium informerar om alla beslutade möten träffar och seminarier under året.

FORUM MÖTESFRID
Vårt eget forum för dem som i lugn och ro utan offentlig iblandning vill diskutera egna
intresseområden och för projektgrupper som vill utveckla projektinnehåll utan andras insyn.
Förutsättningar för att få delta här är minst stödmedlemsskap

ARTIKLAR
Vem som vill kan skriva en artikel som om redaktör Torbjörn godkänner den kommer upp på hemsidan. Här önskar vi hög aktivitet.

SEMINARIER
Seminarier kan utvecklas i projektgrupp på chatforumet Fristad. Det positiva med det är att då kan man gå in och direkt se hur projektet utvecklats och vart det befinner sig. Även här behövs struktur och lathund för att planera och boka in. En sådan lathund bör därför finnas för seminarier.

ARTIKLAR OCH MEDIAFRAMTRÄDANDEN
Var och en har rätt att föra fram sin synpunkt på andra forum och i andra sammanhang. Om man då representerar HK bör detta klaras ut med styrelsen och om så anses angeläget informera medlemmarna.