Kalendarium 2014

Kalendarium 2014

8 feb
Mingelträff

13 mars
Årsmöte

29 mars
Mingelträff

21 – 26 April
Towards a Science of Consciousness. Tuscon Arizona
Artikel: Vi deltar på Toward a Science of Consciousness 2014

3 maj
Mingelträff

13 maj
Arbetsmöte

7 juni (prel)
Mingelträff

Sommarevent (Tid och plats ej bokat)

Höst uppstart

HK medlemmar planerad resa till Findhorn i Skottland (artikel i Hälsa),
Findhorn foundation Blev ej av

23 aug
Styrelse/arbetsmöte

29 augusti
Inspirationsträff i Eskilstuna Mölntorps Går värd Pia Haxner Tre medlemmar från HK deltog

2 sep
Prel arbetsmöte 19.00-21.00

13 sept
Arbetsmöte kl 13-15 00

17 sept
Föredrag ”Om medvetandets Uppkomst” och TSC konferensen i arrangemang av SPF.

20 sept
Mingelträff

27 – 30 september – 5 oktober
XVI. EUROTAS CONFERENCE: ”METAMORPHOSIS – Disintegration, Integration, Conscious Living”. Kreta

6 medlemmar från HK deltog

18 ok
Mingelträff Stipendietdiskussion

24-25 oktober
Universal Health Soultions – Konferens i Grand Rapids USA. Möte Larry Dossey

6 nov Mingelträff Ullmans Torbjörn och Börje

15 nov
Mingelträff HK möte söder hos Kersti

3 dec
Föredrag Kersti Wistrand SPF

6 dec
jullunch