Humanismen

Humanism är en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt, men också på ett allmänt humanistiskt förhållningssätt. Det är tillåtande och inkluderande där tolerans, medmänsklighet och empati är kärnan.

Humanismen hävdar människan, livet och miljön över alla andra intressen.

Humanismens förmåga till försoning lägger grund till en inriktning som söker fredliga lösningar. Endast då handlingar får konsekvenser där människa eller miljö kränks ställer humanismen krav på initiativ för att avhjälpa obalansen.

Humanismen accepterar varje politisk inriktning som respekterar demokrati, mänskliga rättigheter och vars och ens rätt till sin egen livsåskådning, trosuppfattning och religion.

Humanismen accepterar alla vetenskapliga akademier och deras vägar till kunskapssökande och särskiljer sig från riktningar som enbart accepterar naturalismens materialistiska reduktionism.