12 december, 2018

Yazidi slave Bomb them or well commit suicide Ive been raped 30 times and its not even lunchtime

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Kommentera