Seminarierapport Åbo

Den 25 – 28 april 2013 reste 22 deltagare till Åbo för att lyssna till föreläsningar på temat ”Kultur och vetenskap som väg till finlandssvensk självförståelse”.

Arrangör var föreningen Humanistisk Förnyelse under ledning av Soili och Carl-Johan Ljungberg. En grupp från Humanism & Kunskap bjöds också in. Det blev en oförglömlig tur med många spännande föreläsningar.

Publicerade rapporter

 
Konferensresa till Åbo Akademi av Börje Peratt

En folklorist ser på finlandssvenskarna av Kersti Wistrand

Jacob Tengström finlandssvensk renässansmänniska av Kersti Wistrand

Donnerska Institutet vid Åbo Akademi av Kersti Wistrand

Kommande rapporter

Bildning och senmodernitet – ur pedagogiskt perspektiv av Kersti Wistrand

Finlandssvenskarna i det finska samhället av Kersti Wistrand