Börje Peratt - sökresultat

Vänligen sök igen om du inte är nöjd med sökresultatet...

Humanismens Värdegrund

I: Ingress Humanismens värdegrund innebär tolerans, öppenhet och respekt för vars och ens livsåskådning vilket ligger till grund för mänskliga rättigheter. Humanismen menar att den...

Projekt

ENBYFILM: "Läkaren som vägrade ge upp" är en TV-dokumentär om läkaren Erik Enby, hans forskning och behandlingsmetod mot sjukdom. HELANDEVÅRD: Är ett projekt för att...

Styrelse

Fem personer bildade föreningen 11 dec 2011. Interimsstyrelsen bestod av tre ordinarie och en suppleant. Vid detta tillfälle (11 dec 2011) antogs preliminära stadgar och ett...

Humanism & Kunskap bildas

I sextio år har jag levt i den övertygelsen att människan är i grunden god och eftersträvar det bästa för alla. Endast snedvridna levnadssätt...

Skeptisk om skeptiker – Skeptical about Skeptics

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Skeptisk om skeptiker - Skeptical about Skeptics är en webbsida organiserad av The Association for Skeptical Investigation (Föreningen...

Skeptisk om skeptiker – Skeptical about Skeptics

Skeptisk om skeptiker - Skeptical about Skeptics är en webbsida organiserad av The Association for Skeptical Investigation (Föreningen för skeptisk undersökning) för att...

Självförverkligande

Originalartikel på Vetamera, där sker uppdateringar. Självförverkligande (eng: self-realization, self-development, self-fulfilment, USA-stavning: self-fulfillment) innebär i allmän betydelse att utvecklas som person och uppnå de...

Feminismen

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar. Feminism, franska féminisme, av latin feʹmina ‘kvinna’. Feminismen som ideologisk frihetsrörelse kan ha sin start i slutet av 1770-talet och...

Medialitet

Originalartikel på Vetamera. Där sker uppdateringar. Medialitet innebär att varsebli bilder, signaler och budskap på mental och emotionell nivå utan att fysiska sinnen (ögonens...
1,293FansGilla

Uppmärksammade artiklar