16 februari, 2019

JJ´s första cykeltaxitur i Havanna 29.12.15

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Kommentera