Humanism & Kunskap Forum

Här råder mötesfrid, respekt och lyhördhet

Du är inte inloggad.

#1 2013-04-04 17:21:47

Börje Peratt
Admin
Registrerad: 2013-03-31
Inlägg: 65

Centrala Sinnen EKO

I "Tolv Sinnen" (Om Medvetandets Uppkomst)  presenterar jag en teori, en modell som förklarar hur organismen till en början utvecklade inre sinnen som benämns Centrala. Dessa centrala sinnen kallas EKO-sinnen (Emotion, Kommunikation, Orientering) och de antas möjliggöra ett kroppsmedvetande. EKOsinnen antas sedan ha utvecklat fysiska (Elementära) sinnen som syn, hörsel, lukt och smak.
Skulle gärna vilja se denna teori prövad i en naturvetenskaplig studie.

Offline

#2 2013-04-16 17:20:03

zecharia
Gäst

Re: Centrala Sinnen EKO

Hur kan en organism utan medvetande bli medveten om vad den "behöver" och således "utvecklar"? Detta påstående har ständigt förts fram med aldrig prövats.
Det är som att säga att en bil inser att den behöver hjul för att rulla och en förare och styra den, alltså utvecklar den hjul och en förare. De flesta inser att detta är absurt, men i den vetenskapliga världen är det tydligen ett normaltillstånd dvs, en organism utan medvetenhet om sina behov utvecklar något som den inte vet om att den behöver. Ur strikt logisk synvinkel haltar resonemanget ordentligt, för att uttrycka saken diskret.

#3 2013-04-16 21:09:06

Börje Peratt
Admin
Registrerad: 2013-03-31
Inlägg: 65

Re: Centrala Sinnen EKO

Zecharia, tycker du att ditt svar håller en ton av "respekt och lyhördhet". Jag är tveksam. Om du avser en dialog med mig utifrån något jag har skrivit vore det bra att hänvisa direkt till just det jag har skrivit. Jämförelsen med en bil skulle kanske funka om bilen i sig var en levande organism men det är den inte. När det gäller din kunskap inom evolution och skapande vet jag ingenting, men ditt uttryck avslöjar möjligen en bristande ödmjukhet och en djup okunskap i ämnet. Ditt inlägg tillför ingenting. Oavsett det får du en chans till att visa att du kan föra en dialog utifrån de kriterier vi kräver här.

Offline

#4 2013-04-16 22:28:55

zecharia
Gäst

Re: Centrala Sinnen EKO

"EKOsinnen antas sedan ha utvecklat fysiska (Elementära) sinnen som syn, hörsel, lukt och smak.
"
Detta är som du skriver en hypotes. men hur sannolik är den? har du prövat den i alla avseenden så långt din kunskap sträcker sig?
Om man skall föra en diskussion om en hypotes måste man acceptera kritisk granskning. detta är min enda avsikt. Och därför ställer jag frågorna jag gjorde och tog jämförelser för att förenkla. Om man tar det från ett mer teoretisk perspektiv så förutsätter hypotesen att dessa sinnen är självmedvetna. Finns belägg för att de är det? Om de inte är det är de likställda med bilen i mitt exempel. Således återstår att påvisa att sinnen har självmedvetande vilket inte är gjort. Dessutom, innan man kan göra det måste man definiera begreppet medvetande.
Jag väntar.

#5 2013-04-16 23:01:32

Börje Peratt
Admin
Registrerad: 2013-03-31
Inlägg: 65

Re: Centrala Sinnen EKO

Offline

#6 2013-04-17 23:15:11

zecharia
Gäst

Re: Centrala Sinnen EKO

att köpa böcker är inte något som borde krävas för att delta i en dialog av detta slag. Kan inte tesen eller dess förutsättningar presenteras på ett klart och tydligt sätt, undrar jag om man kommit rätt? Jag vet att teorier är "fint" i mångas ögon. Jag är mera praktiker, testar alla teorier jag kommer i närheten av som t.ex kan man resa utanför kroppen med själen, kan man "sträcka ut" medvetandet utan att behöva lämna kroppen. Obs, jag har aldrig använd droger.
Inte heller tränad i specifika religioner, utan gör det helt på egen hand. Enda redskapet är min medvetenhet.
Medvetandets uppkomst ligger sannolikt utanför denna skapelse alltså utanför vad vi har möjlighet att förstå. Medvetandet är tydligt skilt från materien eftersom det kan iaktta materien liksom sig själv, vilket är en mycket märklig egenskap. Således finns något i medvetandet som medger detta. kanske finns ett slags ortogonalt förhållande mellan medvetande och materia samt någon funktion i medvetande som gör att den är själviakttagande? En sådan funktion ligger likaså sannolikt utanför den ram innanför vilken vår förståelse arbetar.
Som jag kan se har jag bara ett sinne - medvetandet. De övriga vi påstå oss ha tycks bara vara sensorer för att medvetandet skall kunna uppfatta olika typer av signaler på detta livsplan. Jag har kunnat belägga riktigheten av själsresor, liksom möjligheten att sträcka ut medvetandet utan att själen lämnar kroppen, detta genom att korrelera de saker jag iakttagit med kontroll genom personer som känner dessa platser. Likaså har det visat sig att medvetandet kan se framåt i tiden, eftersom livsmönstret, för vissa, ligger rätt fast och inte lämnar utrymme för "utflykter".
Således vet du varur evolutionen kommer? Vad motivet till evolutionen är? varför Livet som process existerar?

Board footer

Powered by FluxBB