Humanism & Kunskap Forum

Här råder mötesfrid, respekt och lyhördhet

Du är inte inloggad.

#1 2013-04-15 12:40:33

Börje Peratt
Admin
Registrerad: 2013-03-31
Inlägg: 65

Finns det en själ?

Offline

#2 2013-04-16 17:07:26

zecharia
Gäst

Re: Finns det en själ?

Frågan om själens existens kan besvaras på det materiella planet endast om den är materiell. Om den rör sig inom de områden som av oss inte kallas materiella, då kan vi inte beskriva den. Då måste vi vidga vårt kunskapsfält men det sätter vetenskapen sådan den idag är utformad, stopp för. Den har begränsat sig till det rent materiella. Alltså kan vetenskapen inte besvara frågan om själens existens. Diskussionen är och förblir död, vilket var deras avsikt.
Det som ibland kan tyckas roande är att samma vetenskap behandlar information som inte är materiell utan rent immateriell.

Board footer

Powered by FluxBB