7 december, 2019

Narcissism

Narcissism nytt på Vetapedia Narcissism, med det menar man oftast narcissistisk personlighetsstörning fast narcissism i sig själv kan beteckna en naturlig utvecklingsfas hos barnet. Sigmund Freud använde termen för att beteckna en tidig fas i personlighetens utveckling. Sålunda en naturlig fas … [Read more...]

PolitiFacts

PolitiFacts nytt på Vetapedia PolitiFacts är en fakta-kontrollerande webbplats som drivs av Florida tidningen Tampa Bay Times. Webbsidan utsågs 2009 till årets vinnare av Pulitzerpriset för nationell rapportering. [1] PolitiFacts har till syfte att dokumentera och verifiera påståenden som gjorts … [Read more...]

Psykoanalys

Psykoanalysen Nytt på Vetapedia Psykoanalys: en av Sigmund Freud (1856-1939) grundad psykologisk riktning, även kallad "djuppsykologi" Psykoanalysen uppstod genom Freuds iakttagelseförmåga av sina klienter och ett logiskt-kreativt teoretiserande. [1] Under slutet av 1800-talet använder han … [Read more...]

Psykopati

Psykopati nytt på Vetapedia Psykopati (psyche ”själ”, ”liv” pathos ”lidande”) betecknar en störd personlighet ifråga om medkänsla och förmåga att ta hänsyn till andra. Även om det finns kriterier för denna störning finns den i Sverige inte som diagnos i någon standardiserad … [Read more...]

Metapsykologi

Metapsykologi nytt på Vetapedia Metapsykologin har tre betydelseområden. Ett försök att ta ett övergripande perspektiv på olika psykologiska riktningar. Ett tidigare begrepp (från 1800-talet) för parapsykologi. Fenomenet "paranormalt" står för att med ”översinnligt sinne” få information … [Read more...]

Psi

Psi Nytt på Vetapedia Psi är är första bokstaven i grekiskans psyke (ψ, psi). Psi innebär inom ramen för parapsykologi ett tolkningsfritt namn som hos medvetandeforskning syftar till ett förutsättningslöst studium på fenomen som antingen saknar eller påstås sakna vetenskaplig … [Read more...]

Pizzagate

Pizzagate nytt på Vetapedia Pizzagate är en konspirationsteori som spreds av Trumps "familj" [1][2] under USAs presidentval 2016, riktad mot Demokraterna och baserade på bias (avsiktligt snedvridna tolkningar) av läckta e-postmeddelanden från Wikileaks. [3][4] Demokraternas valorganisationer … [Read more...]

Pandemi

Pandemi, nytt på vetapedia LÄNK En pandemi (av grekiska pandemia, "hela folket"), är en infektionssjukdom som får spridning över stora delar av världen och drabbar många människor. Under modern tid via influensavirus. Drabbar sjukdomen lokalt eller bara ett enskilt land talar man istället om … [Read more...]

WHO

Världshälsoorganisationen WHO nytt på Vetapedia. LÄNK WHO, Världshälsoorganisationen är ett FN-organ med 193 medlemmar som grundades 1948 och har högkvarter i Genève.
 WHO koordinerar internationell medicinsk hjälp till drabbade av sjukdomar som sars, malaria och aids. WHO bekämpar också andra … [Read more...]

Svininfluensavaccinet – H1N1

Svininfluensavaccinet – H1N1 på Vetapedia Svininfluensan är ett virus som antas ha sitt upphov i ett ortomyxovirus för grispopulationer. Svininfluensa sprids normalt inte till människor men det har spekulerats i att det kan mutera eller också kan segment av arvsmassa från olika influensavirus … [Read more...]