22 april, 2018

Carolus_Linnaeus_by_Hendrik_Hollander_1853

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Kommentera