19 juni, 2018

390px-Women_working_at_TexTunis_in_Tunisia

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Kommentera