12 december, 2018

Transpersonella fenomen

Transpersonella fenomen

Transpersonella fenomen kan beskrivas utifrån ett antal kännetecknande faktorer. De utgör delar som alla eller några kan inträffa under samma transpersonella upplevelse. Tidslöshet, den linjära tidsuppfattningen försvinner, ”Allt är Nu”. Rumslöshet, rumsliga gränser försvinner. All förflyttning är möjlig och ifrågasätts inte. Verkligheten som speglas i upplevelsen känns ‘verkligare’ och rikare än vår ‘vanliga’ verklighet. Kunskapsförmedlande, [Läs vidare Vetapedia: ]

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Kommentera

%d bloggare gillar detta: