16 februari, 2019

10ec9ca00ce0f8c22a35afa0162fe1f1

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Kommentera