22 januari, 2018

Tankar kring USA:s politiska komet Donald Trump

President Donald Trump är på allas läppar. Han utpekas som ett barn av en rastlös och jaginriktad populärkultur, vars aktörer behöver bli bekräftade genom medierna och såväl riskerar att haussas som mobbas. Trump ses som självrådig och fientlig mot frihetens värden. TEXT: CARL JOHAN … [Read more...]

Gott Nytt År 2015!

Inför det nya året kan vi se tillbaka på ett turbulent valår med en del omvälvande händelser inom politiken. Här vill jag uppmärksamma Anne Ramberg (generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund) och hennes blogginlägg om Decemberöverenskommelsen.  [1] Text: Börje Peratt Humanism och Kunskap är … [Read more...]

De feministiska frågorna i valet 2014

47 % av Sverige befolkning idag säger sig vara feminister. I Danmark och Finland liksom i USA är själva ordet feminism ett fy-ord. Vad har hänt i Sverige och vad vill feministerna? Kersti Wistrand gör en sammanfattning utifrån massmedias rapporteringar. Text. Kersti Wistrand Ett feministiskt … [Read more...]

Ego-epokens slutfas

Einsteins tanke om att kunskap minskar Egot kanske inte är tillämpligt alltid. Men det är en inspirerande tanke. Är det då så att med all information och all kunskapsbildning går vi från egoism till altruism. Eller har altruismen alltid funnits där men blockerats av ett växande ego? Text: Börje … [Read more...]

Östergötland och dess kvinnors historia Del 2

TEXT: Kersti Wistrand Östgötaslätten idag och för sextio år sedan Resan går genom den vackra Östgötaslätten söderut mot Omberg. Bördiga åkrar med snart mogen säd, stora ekonomihus och vita herrgårdar, några små 1100-tals kyrkor. Effektivt odlade fält och få kor. Ett rikt landskap, som vittnar om … [Read more...]

Finlandssvenskarna i det finska samhället

Det finlandssvenska kapitalet, den finlandssvenska identiteten och finlandssvenskarna i politiken. TEXT: Kersti Wistrand FOTO: Ritva Peratt (Monica Antikainen tackas av Carl Johan Ljungberg) I Finland har det talats om det ”sociala kapitalet” under de senaste femton åren.  Professor Susan … [Read more...]