24 augusti, 2017

Storsele, Vilhelmina – nybyggarby i glesbygd I

Åter igen tre dagars sommarträff för släktföreningen ”Jonas Ulrik och Hulda Karolina Vikström” i Storsele, tre mil nordväst om Vilhelmina i södra Lappland. Kersti Wistrand rapporterar om byns historia från tillkomsten under 1700-talets slut fram till idag. TEXT OCH FOTO: KERSTI WISTRAND Det är … [Read more...]

Sierskan från Lappland

Prekognition [före kunskap] är en plötslig ingivelse om en framtida händelse som vissa personer anser sig ha tillgång till under mer eller mindre kontrollerade former. Ett alldagligt uttryck är att "sia". Den mest kända sierskan i Sverige var Saida Andersson. Anna-Lena Vikström är också … [Read more...]

Älgjakt i Lappland I – förr och nu

Under sju tusen år har älg jagats i Storsele, två och en halv mil norr om Vilhelmina i södra Lappland. Kersti Wistrand har varit på plats som inbjuden vän. I två artiklar kommer älgjakten idag och under stenåldern att skildras. TEXT av KERSTI WISTRAND Storsele grundades av nybyggare under … [Read more...]