18 december, 2017

”Samtal med …”

”Samtal med …” är en serie artiklar baserade på samtalsliknande intervjuer med människor som visat sig stå för något extraordinärt. Någon som dragit slutsatser av sina upplevelser och valt att använda och uttrycka dem på ett sätt som förändrar och som kan ha påverkat även omgivningen på avgörande sätt. Det kan vara kulturellt eller på annat sätt. Centralt är rätten att leva sitt eget liv och att göra något konstruktivt och produktivt av sin förmåga och talang. Börje Peratt inleder serien med artiklar om regissörer, aktörer och dansare. Kommande artiklar kan handla om vilket yrke eller vilken livssituation som helst. Nu bjuds andra artikelförfattare in som vill skriva utifrån dessa utgångspunkter.

Publicerade samtal

Lárus Ýmir Óskarsson: regissör (28 april 2012)

Daniella Gordon: aktör, terapeut (21 maj 2012)

Kommande samtal

Nadja: orientalisk dansare  (maj)
Marianne Ahrne: regissör, författare
Kay Pollak: regissör, författare

%d bloggare gillar detta: