Humanism & Kunskap Forum

Här råder mötesfrid, respekt och lyhördhet

Du är inte inloggad.

#1 2013-04-04 15:04:44

Börje Peratt
Admin
Registrerad: 2013-03-31
Inlägg: 65

Holism

Inför årsmötet i mars skickade en förfrågan ut om att göra ett tillägg eller en ändring till namnet. Det föreslogs att knytas till holism och fick många synpunkter mest positiva. Det var aldrig aktuellt att rösta igenom någon ändring på årsmötet.

Förslaget skulle tas upp som en övrig fråga men vi fick aldrig tid att diskutera det under årsmötet.
Argumenten för att behålla "Humanism & Kunskap" var också starka då vi fick sitta ned och diskutera dem efteråt.
Nedan kan du läsa några av argumenten som las upp på Bokat.

Ett förslag är att göra ett tillägg till HK som en slags paroll.
Typ: Humanism & Kunskap ....Holism i förening för ....

Holism  (av grekiska holos, "hel", "odelad"), ett filosofiskt betraktelsesätt som innebär att helheten är större än summan av delarna. Motsatsen är reduktionism och att se verkligheten i delar. Ett sådant synsätt kan vara svårt om inte omöjligt att praktisera fullt ut men man kan ändå ha en sådan ambition.

Här några svar från enkäten via Bokat i mars 2013
- Holism & Vetenskap tycker jag bäst om. Det visar på en spännande balans som jag tycker saknas i Sverige i dag.
- nyansering av inriktning sker är jag villig att ta en mer aktiv och samarbetande roll eftersom det då ligger mer i linje med mitt egna mission. Holisterna, röstar jag för ang. namnet.
- Holisterna, Utmärkt. Det gamla namnet är för långt och för nära fienden. Detta är precis vad som gäller. Andra begrepp, som hör samman, är relation, process, system, men det är svårt att bilda namn av dem. Erland
- Jag röstar för Holism och vetenskap.
Jag tycker att det är bra att kunna ha diskussioner på det här sättet för det innebär att fler kan delta. Jag har ingen möjlighet att ta mig till Stockholm för att delta på möten eller så kanske man kan förlägga möten till Göteborg lite då och då.
- Villkorligt JA till "Holisterna":  Under förutsättning att föreningens fokus är vetenskap-världsbild-sätt att tänka så som Erland Lagerroth föreslog i den andra omröstningen, innefattande fokus på antitesen till åter-till-stenåldern-befolkningsreducerings-agendan, nämligen en organisk teknologi, levande och väldigt nära naturen - "kraften" på riktigt ("Fri Energi").
- Låter vettigt att minska fokuseringen på H och VoF och namnet är sympatiskt och säger mycket.
- När man googlar på Holism & Kunskap får man fram på första sidan: holism - Humanism & Kunskap
humanismkunskap.org/tag/holism/8 okt 2012. D v s H&K´s hemsida.
- Holism & Vetenskap, eller bara Holisterna, är ett bra alternativ. Nackdelen är nog att folk i allmänhet inte förstår vad ordet betyder.
- Holisterna. Det låter lite konstigt, men man vänjer sig. Det nya behöver nya ord.
- Det kommer in en fin energi med ett namnbyte - Holisterna eller Holism & Vetenskap
- Holisterna, Holism&Kunskap;
- Holisterna tycker jag låter bra
- Holisterna eller Holism & Kunskap. Kunskap eftersom jag tycker det täcker alla områden.

Offline

#2 2013-05-04 17:21:47

ÅkeE
Stödmedlem
Registrerad: 2013-04-06
Inlägg: 70

Re: Holism

Offline

Board footer

Powered by FluxBB