Humanism & Kunskap Forum

Här råder mötesfrid, respekt och lyhördhet

Du är inte inloggad.

#1 2013-04-13 21:26:08

Börje Peratt
Admin
Registrerad: 2013-03-31
Inlägg: 65

Preintuitiva livsval

Denna tråd är startad under Intuition men fortsätter här då jag kommer in på evolution och ett relativt nymyntat begrepp preintuition

Preintuition i vardagen
Det innebär att du kan göra till synes helt ologiska och inkonsekventa val men som ändå visar sig vara helt rätt. Vetenskapligt kan det förklaras av att emotionerna vet före logiken. 2012 kom en studie som ifrågasatte att vi hade ett "fritt val" då det visade sig att flera beslut togs före att logiska mönster i hjärnan hade aktiverat besluten. Denna forskning gav stöd till min teori om preintuition presenterad våren 2011.

- "Det som har vuxit fram som en frågeställning här är om det finns ett stadium före idén. Något som är subtilare än en önskan och mer liknar en föraning, jag kallar det preintuition.

Preintuition är här ett nyskapat ord och jag definierar det som: Den subtila föraningen som föregår en ny idé. En slags förförståelse för framtidens möjlighet innan tanken eller idén uppenbarar sig. Ett skapande eller även en slags prekognition av en händelse som man ännu inte sett. Den tar inte alltid hänsyn till objektiva signaler eller kända fakta utan spirar ur en kreativ källa. Det är ett klarseende som ser framtiden som nuet utan att vara begränsad av väggar eller avstånd. Det finns en risk att begreppet blandas med förutfattad mening och fördom som förutsätter en uppfattning och en värdering. Preintuition är fri från hämmande tankegods."

Preintuition i evolutionen
"Denna preintuition finns redan på mikroorganismnivå och bör omfatta all utveckling av liv."

"Modern forskning avvisar att allt handlar om slumpmässiga mutationer. Snarare styrs evolution av motiv. Fenor som blir ben och framben som blir vingar. Fiskar som blir landlevande och däggdjur som återvänder till havet utgör indicier på en målmedveten evolution. Livet äger skapandet och är preintuitivt vilket definierar att önskeprocessen ligger steget före en medveten tanke eller en idé, preintuition."

Offline

#2 2013-04-14 21:14:41

Leif_Erlingsson
Stödmedlem
Registrerad: 2013-04-05
Inlägg: 48

Re: Preintuitiva livsval

Ditt begrepp Preintuition påminner mig om min vän Abdel-Masih Wazirs predation, som i "Vägen från uppfattning till förståelse går via predation".  Se vidare hans anteckningar "Humanity: a civilization manqué. The stupidity factor." från 1996.  Citatet kommer från den sista punkten i anteckningarna.

Offline

#3 2013-04-14 22:15:14

Leif_Erlingsson
Stödmedlem
Registrerad: 2013-04-05
Inlägg: 48

Re: Preintuitiva livsval

Som damtennistränare på elitnivå har Abdel-Masih Wazir förstått att den verkliga kraften ligger i att våga rida, inte söka kontrollera, vår inneboende feminina urkraft.  "Prediction through predation."  Idéerna har utvecklats i verbala dialoger.  Pga hans dyslexi finns tyvärr inte mycket nedskrivet.  Abdel-Masih Wazir liknar denna förmåga vid hur somliga likt ett rovdjur kan känna sig fram till målet.  Men att det gäller att lita på den.  Lite som Kraften / The Force i Star Wars filmerna eller författaren Philip K. Dicks beskrivna kontakt med den intelligens han kallade Vast Active Living Intelligence System, VALIS.

En plejadkontaktperson beskrev 2008 för mig hur hans plejadvänner förklarat denna förmåga som att när du står och ska kasta pil, och du VET att pilen kommer att träffa bullseye, och den gör det, att då har du tillfälligt nått en sådan kontakt med universum som du ständigt måste kunna befinna dig i om du ska kunna förväntas kunna ta ansvar för ex. Fri Energi.  Jag hade nämligen visat honom en teoribok i Fri Energi och frågat vad hans vänner ansåg om detta ämne i relation till mänskligheten.

Offline

#4 2013-04-15 00:03:16

Leif_Erlingsson
Stödmedlem
Registrerad: 2013-04-05
Inlägg: 48

Re: Preintuitiva livsval

Börje Peratt:

"Modern forskning avvisar att allt handlar om slumpmässiga mutationer.  Snarare styrs evolution av motiv.  Fenor som blir ben och framben som blir vingar.  Fiskar som blir landlevande och däggdjur som återvänder till havet utgör indicier på en målmedveten evolution. Livet äger skapandet och är preintuitivt vilket definierar att önskeprocessen ligger steget före en medveten tanke eller en idé, preintuition."

Detta livets planmässiga ackumulering av egenskaper beskrevs utförligt 1947 av jesuitpatern och paleontologen Pierre Teilhard de Chardin i hans "Fenomenet Människan" som dock pga katolska kyrkans förbud inte kunde publiceras förrän efter hans död.

I kapitel 2 om livets expansion talas t.ex. om "Planmässig additivitet" där det påpekas att biologin kallar denna planmässiga komplexifieringens lag för "Ortogenes".  I en fotnot påpekar Teilhard de Chardin:

att ordet är väsentligt och oersättligt när det gäller att markera och betona den levande materiens tydliga egenskap att kunna bilda ett system, "inom vilket formerna företrädelsevis efterträder varandra i takt med de ständigt ökande värdena för centrering och komplexitet".

Det nya ordet preintuition tycks beskriva samma fenomen.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB