Humanism & Kunskap Forum

Här råder mötesfrid, respekt och lyhördhet

Du är inte inloggad.

#1 2013-04-13 21:26:08

Börje Peratt
Admin
Registrerad: 2013-03-31
Inlägg: 65

Preintuitiva livsval

Denna tråd är startad under Intuition men fortsätter här då jag kommer in på evolution och ett relativt nymyntat begrepp preintuition

Preintuition i vardagen
Det innebär att du kan göra till synes helt ologiska och inkonsekventa val men som ändå visar sig vara helt rätt. Vetenskapligt kan det förklaras av att emotionerna vet före logiken. 2012 kom en studie som ifrågasatte att vi hade ett "fritt val" då det visade sig att flera beslut togs före att logiska mönster i hjärnan hade aktiverat besluten. Denna forskning gav stöd till min teori om preintuition presenterad våren 2011.

- "Det som har vuxit fram som en frågeställning här är om det finns ett stadium före idén. Något som är subtilare än en önskan och mer liknar en föraning, jag kallar det preintuition.

Preintuition är här ett nyskapat ord och jag definierar det som: Den subtila föraningen som föregår en ny idé. En slags förförståelse för framtidens möjlighet innan tanken eller idén uppenbarar sig. Ett skapande eller även en slags prekognition av en händelse som man ännu inte sett. Den tar inte alltid hänsyn till objektiva signaler eller kända fakta utan spirar ur en kreativ källa. Det är ett klarseende som ser framtiden som nuet utan att vara begränsad av väggar eller avstånd. Det finns en risk att begreppet blandas med förutfattad mening och fördom som förutsätter en uppfattning och en värdering. Preintuition är fri från hämmande tankegods."

Preintuition i evolutionen
"Denna preintuition finns redan på mikroorganismnivå och bör omfatta all utveckling av liv."

"Modern forskning avvisar att allt handlar om slumpmässiga mutationer. Snarare styrs evolution av motiv. Fenor som blir ben och framben som blir vingar. Fiskar som blir landlevande och däggdjur som återvänder till havet utgör indicier på en målmedveten evolution. Livet äger skapandet och är preintuitivt vilket definierar att önskeprocessen ligger steget före en medveten tanke eller en idé, preintuition."

Offline

#2 2013-04-14 21:14:41

Leif_Erlingsson
Stödmedlem
Registrerad: 2013-04-05
Inlägg: 48

Re: Preintuitiva livsval

Offline

#3 2013-04-14 22:15:14

Leif_Erlingsson
Stödmedlem
Registrerad: 2013-04-05
Inlägg: 48

Re: Preintuitiva livsval

Offline

#4 2013-04-15 00:03:16

Leif_Erlingsson
Stödmedlem
Registrerad: 2013-04-05
Inlägg: 48

Re: Preintuitiva livsval

Offline

Board footer

Powered by FluxBB