5 oktober, 2015

Ge bort till sport

Denna vecka samlar sportreporten Ida Björnstad in bidrag och sportutrustningar till ungdomar. Det var tufft ekonomiskt i hennes föräldrahem och det påverkade möjligheterna till egen sportkarriär. Nu vill hon medverka till att fler får chansen att idrotta. TEXT AV KERSTI WISTRAND Sista … [Read more...]

Internationella kvinnokaféer

60 miljoner människor, varav hälften barn, är på flykt i världen idag. En bråkdel av dem hamnar i Sverige. En god idé till integration är att starta ett internationellt kvinnokafé, som träffas regelbundet t.ex. en gång i månaden. Kersti Wistrand har besökt ett sådant i Västerås. av Kersti … [Read more...]

Manliga sociopater bakom krig?

Det har varit männens krig. Manliga psykopatiska ledares beslut. Manlig narcissism, fåfänga och omnipotens. Revir som skall hävdas och försvaras. Styrkemätning och makt som ska visas upp. Affärsintressen som säljer vapen åt båda sidor och som gynnas av krig. Utökningen av NATO visar dock upp att … [Read more...]

Inga-Britt Ahlenius nomineras för HK-Diplom

Humanism & Kunskap delar årligen ut Diplom för "livslång gärning i Humanismens tjänst" alternativt för "en enastående medmänsklig insats". Valet tillkännages 5 december. Tills dess kommer vi att berätta om dem som nomineras och även de som föreslås till nominering. Först ut är Inga-Britt … [Read more...]

”Visor för fred” – Sveriges fredsråd och kampen mot Nato

Sveriges fredsråd vill värna om Sveriges neutralitet och säger nej till Nato. Den 19 juli 2015 framträdde de med information om alliansens samröre med NATO och konsekvenserna om Sverige går med i NATO. Det hela varvades med visor och ägde rum på en scen i Vintervikens trädgård i utkanten av … [Read more...]

Grattis till kompositören Arvo Pärt, 80 år!

Idag, den 11 september, fyller den estniske kompositören Arvo Pärt 80 år. Hans sakrala, minimalistiska musik omfamnas av en stor publik. Hans verk tillhör samtidens mest spelade och används flitigt i filmer för att skapa stämning av vemod eller evighet. TEXT av KERSTI WISTRAND Arvo Pärts … [Read more...]

Maktspelet kring kärnvapen III

Kärnvapen är en typ av vapen vars sprängverkan får sin energi genom fission, kärnklyvning av atomer, eller fusion, då atomkärnor smälts samman och bildar större och tyngre kärnor och därvid frigör energi. Efterkrigstidens kalla krig inleddes 1947 av president Truman. Kersti Wistrand redogör för … [Read more...]

Maktkampen kring kärnvapen II

Under andra världskriget (1939-1945) dog drygt 20 miljoner ryssar. Det är en tredjedel av  de 55-60 miljoner som man beräknar dog, både militära och civila offer. Ryssland är därmed utan jämförelse det land som drabbades hårdast. [1] TEXT: av Kersti Wistrand Från att Hitler först hade … [Read more...]

Mina erfarenheter av de amerikanska och ryska folken

Kersti Wistrand har vistats en del både i USA och i Ryssland och ger här sina intryck över de båda folken och andan i de båda länderna. En betraktelse av Kersti Wistrand Med början från nödåren under 1860-talet och sextio år framåt kom 1,2 miljoner svenskar att utvandra till USA. Lika många … [Read more...]

Maktspelet kring kärnvapen – I

I juni 1946 föreslog president Truman en plan för kärnvapnens avskaffande i FN. USA skulle skrota sina resterande bomber om andra länder inte började bygga några. Sovjet ville emellertid först se att USA skrotat sitt lager, innan de skrev på och diskussionen pågick i månader inom FN. TEXT av Kersti … [Read more...]