20 april, 2014

Glad Påsk

Ja det är kanske konstigt att önska varandra glad påsk på långfredag. Dagen står ju för den grymma korsfästelsen av Jesus. Alldeles oavsett man tror på Gud eller Jesus som Guds son eller om han verkligen sedan uppstod från döden så kan man nog vara ganska säker på att själva korsfästningen är … [Read more...]

Yoga och den kosmiska upplevelsen

Genom yogaövningar kan man nå upplevelser av svindlande perspektiv. Vedaskrifternas (1500 f.Kr) beskrivning av universums födelse bygger på iakttagelser som gjorts av yogier i djupa medvetandetillstånd. Gopi Krishnas kundalinierfarenheter blir då särskilt intressanta. Kersti Wistrands artikelserie … [Read more...]

Hälsans mentalitet

Under några år har jag följt striden mellan alternativmedicin och skolmedicinen och har beskrivit en del av kampen både i artiklar och inte minst i mina böcker. Jag har även redogjort en del för hjärnans förmåga och då inte bara placebo utan även mentalitetens påverkan på hälsan. Mot detta står en … [Read more...]

Kiran Bedi en sann hjältinna

Kiran Bedi är kvinnlig polis och fängelsechef av en ovanlig dignitet. Hon och hennes systrar fick utbildning och uppfostrades att bli självständiga. När hon blev antagen som första kvinna till polisen, deporterades hon till avlägsna platser och tvingades till  jobb som skulle få henne att ge upp … [Read more...]

Universums födelse – Svindlande perspektiv 4

Den 17 mars 2014 skedde ett av de stora vetenskapliga genombrotten i astronomins historia, en upptäckt i Nobelprisklass. Under tre år har astrofysiker studerat universum och dess gravitationsvågor genom ett stort teleskop på Sydpolen. Man har kunnat följa dessa och färdats 13,8 miljarder år bakåt i … [Read more...]

Flyga med tankekraft

Modern teknologi har idag nått så långt att den kan använda och utnyttja mänsklig tankeenergi till att styra apparatur eller påverka en datorskärm. Detta ger ett svindlande perspektiv, ja, kanske t.o.m. ett kommande Nobelpris? Mannen bakom detta pionjärarbete är Bin He, professor i biomedicinsk … [Read more...]

Årsmöte 2014

13 mars 2014 hade föreningen sitt årsmöte och kunde se tillbaka på ett andra verksamhetsår 2013 med spännande inslag och med många artiklar här på HK. Torbjörn Sassersson klev ut ur styrelsen enligt tidigare uppgörelse då nu andra som kände sig varma i kläderna kunde börja ta över. Vi utökade … [Read more...]

Kvinnans rättvisekamp i ljuset av en stumfilm

"Ingeborg Holm" är en engagerande stumfilm från 1913 som kom att spela en stor roll i kvinnorörelsen och bidra till kvinnornas större självständighet. Kersti Wistrand såg den nyligen på filmhuset i Stockholm och ger här sina intryck och samtidigt en bakgrund till internationella kvinnodagen som … [Read more...]

Humanismens återupprättelse

Jag levde länge i förvissningen om att humanism innebär medkännande, respekt och förståelse. Var och en får tro vad man vill och bilda sig sin egen uppfattning om världen. Därför kom det som en smärre chock då några gav sig ut för att vara humanister med en ateistisk agenda och med avsikt att … [Read more...]

Telepati i rymden – en räddningsinsats i Arktis

1937 försvinner ett ryskt plan i Arktis och den australiske arktisforskaren Sir Hubert Wilkins ombeds av ryssarna att försöka finna planet. Wilkins kontaktas inför resan av den amerikanske telepatiforskaren Harold Sherman boende i New York, som föreslår att de ska försöka använda sig av telepati dem … [Read more...]