30 januari, 2015

Frank Fools Crow och hans erfarenheter att försätta sig i djurhamn

Kristina Anjou förmedlar här hur hon i en nyligen läst bok funnit ett avsnitt, där den siouxindianske ledaren Frank Fools Crow berättar om hur hans medvetande ibland försätts i ett djur. TEXT: Kristina Anjou och Kersti Wistrand ”På de vindsvepta slätterna i södra Dakota kan man föreställa … [Read more...]

Glöm aldrig Auschwitz!

Den 27 januari är det 70 år sedan förintelselägret Auschwitz befriades av sovjetarmén (27 jan 1945). Någon kilometer därifrån satt invånare och kunde se både vad som pågick i lägret och Andra Ukrainska Arméfördelningens inmarsch. Fler än 200 ukrainska och ryska soldater dog under denna befrielse av … [Read more...]

Shamanen hos nordlig urbefolkning

Själva ordet ”shaman” kommer från tunguserna, ett folk i Sibirien, och betecknar en man eller kvinna som innehar en speciell och viktig samhällsfunktion. Denna s.k. arktiska shamanism återfinns hos sibiriska folkslag, samer, inuiter (eskimåer) samt nordamerikanska indianer och utmärks av … [Read more...]

Jag är Charlie

Tre maskerade män kliver in på den franska satirtidningen Charlie Hebdo i centrala Paris och skjuter ihjäl journalister och deras medarbetare. På gatan avrättar man mycket brutalt en skadeskjuten polis. Tolv döda i attack mot fransk tidning (SR 2014-01-07) Satirtidningen Charlie Hebdo har … [Read more...]

Filmen ”Bird people”

Filmen Bird people handlar om hur en kvinna under en ganska lång stund upplever verkligheten genom gråsparv. Denna betraktelse omfattar också recensioner som tycks vittna om bristande förståelse hos recensenter när det rör förändrade medvetandetillstånd och fågelhamnens värld. Artikeln blir en … [Read more...]

Gott Nytt År 2015!

Inför det nya året kan vi se tillbaka på ett turbulent valår med en del omvälvande händelser inom politiken. Här vill jag uppmärksamma Anne Ramberg (generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund) och hennes blogginlägg om Decemberöverenskommelsen.  [1] Text: Börje Peratt Humanism och Kunskap är … [Read more...]

Stilla natt, heliga natt

Julens psalmer, som ingår i vårt kulturarv, skänker frid och glädje till själen för dem som sjunger med eller lyssnar. Julpsalmen ”Stilla natt” skänkte också frid i sinnet för Västfrontens tyska och engelska soldater under ett kort vapenstillestånd julen 1914. En betraktelse av Kersti … [Read more...]

God Jul från tomten

Ho ho ho "finns det några snälla barn här? har nu av lilla prinsessan Estelle omvandlats till "Ho ho ho, det finns snälla barn här". Upprinnelsens till julaftonen och dess firande kan hänföras till Jesu födelse och med det följer också traditionen om att ge bort gåvor som enligt bibelns sägen … [Read more...]

Vikingagudar i fågelgestalt

Inom vikingamytologin kunde en del gudar och jättar ikläda sig en ”hamn”, dvs. anta en djurgestalt. Fruktbarhetsgudinnan Freja uppträdde t.ex. i falkhamn och jätten Tjatse i örnhamn, vilket berättas om nedan. Text av Kersti Wistrand Under bronsåldern hade vi i Norden ett varmt klimat. Det … [Read more...]

Humanism och Kunskaps treårsjubileum och Ellen Keys födelsedag

Humanism och Kunskap firar den 11 december, det är då tre år sedan föreningen bildades. Samma dag, men 1849, föddes Ellen Key. En synkronicitet med flera paralleller. Vid jullunchen 6 dec höll Kersti Wistrand ett kort tal samt överräckte blommor från föreningens medlemmar till två av dess grundare … [Read more...]