30 april, 2016

Nåjden som sände sin själ till Uppsala

När samerna skulle kristnas riktade kyrkan sin förföljelse främst mot nåjderna, samernas andliga ledare, och deras redskap trummorna. De förknippades med djävulsdyrkan. Alla trummor brändes och någon enstaka gång fick även nåjder sätta livet till. Här berättas om en lappländsk nåjd som sände sin … [Read more...]

Ivan Aguéli – muslim och frihetens försvarare

 Ivan Aguéli (1869-1917), var en svensk målare och en ljusets mästare som kom att konvertera till islam och sufismen, dess mystiska gren. Han blev genom sitt nydanande måleri en av vår tids stora konstnärer och införde den moderna konsten i Sverige. Som religionsfilosof, orientalist och senare sufi … [Read more...]

Paul Klee och Ivan Aguéli på Moderna museet

Det är sista veckan för den unika utställningen av Paul Klees och Ivan Aguélis konst på Moderna museet i Stockholm. Passa på att gå och se dessa andligt inspirerade mästerverk om du kan. Sista dagen är 24 april. TEXT av KERSTI WISTRAND Den svenske konstnären Ivan Aguéli (1869 -1917) och den … [Read more...]

Samiska spår III: Tvångslagar och förvisning

Samerna har vistats fritt i hela Svealand och kanske även i norra Götaland så sent som under 1600- och 1700-talen. Nu är allt vad samiskt heter – folk, språk, kultur – borta till följd av statlig centraldirigering med tvångslagar och fördrivningar. Kersti Wistrand fortsätter kartläggningen. … [Read more...]

Samiska spår II: Syd- och Mellansverige

Arkeologiska fynd, ortnamn, kyrkoböcker och tingsprotokoll visar att sydskogssamerna har bott sida vid sida med den nordiska befolkningen i Svealand och norra Götaland sedan långt före Kristi födelse. Kersti Wistrand fortsätter här sin kartläggning. TEXT: av KERSTI WISTRAND Samernas utbredning i … [Read more...]

Ezperantza – en solskenshistoria

                                                                Foto: Jan Pilotti Det här är en solskenshistoria om en yrvaken nässelfjäril, som vaknade alldeles för tidigt på en torpvind i Närke. Den fick redan från början namnet Esperantza som betyder ”hopp” på spanska. Nu ska du få höra hur den … [Read more...]

Dokumentär om läkare kritisk till vaccin stoppas på filmfestival

Robert De Niro skandalen kring visningen av anti-vaccin-film på Tribeca Film Festival, en förvarning om vad som skulle kunna drabba dokumentären "Läkaren som vägrade ge upp"? TEXT: BÖRJE PERATT Dokumentären om Erik Enby handlar inte om vaccin eller om forskningsfusk men det finns andra … [Read more...]

Samiska spår I: Västeråstrakten och Mälardalen

Invandrade sydsamerna i vårt land innan övriga skandinaver? Mycket gamla spår ger oss något att fundera på. Kersti Wistrand berättar här om arkeologers och historikers senaste rön i Svealand. TEXT av KERSTI WISTRAND ”Lapparna bodde för länge sedan i ett sydostligt land. När fiender en gång … [Read more...]

Betraktelse i påsktid 2016

Kersti Wistrand ger här sin betraktelse av påsktiden 2016, några dagar efter attentatet i Bryssel. TEXT: Av KERSTI WISTRAND Jag har fått den svåra uppgiften att skriva en betraktelse inför påsken 2016. Påskens budskap om död och uppståndelse: Kristi korsfästelse och uppståndelse efter tre … [Read more...]

Tillbaka till friheten

Som sjuåring blev jag klar över hur det kunde gå om en övermakt förgrep sig på människor som sökte frihet. Jag minns än idag då radion i oktober 1956 rapporterade om tanks som rullade in på gatorna i Budapest och krossade det ungerska upproret mot kommunismens tyranni. Bilderna i DN var … [Read more...]