25 april, 2015

Den japanska konstnärinnan Uemura Shōen fyller idag 140 år-då körsbärsträden blommar

Eftersom Sakura, körsbärsblomman blommar så kort tid har den blivit symbol för livets skönhet, men också för dess flyktighet. De olika skedena under blomningsperioden påminner oss om livet och dess förgänglighet. Den japanska konstnärinnan Uemura Shōen som idag fyller 140 år har fångats av den … [Read more...]

Jordens dag 22 april och det globala medicinhjulet

Idag den 22 april firar vi Jordens dag! Med meditation kring miljö och fred tillsammans med Global Medicine Wheel, det globala medicinhjulet, instiftat av Carl Johan Calleman. Text av Kersti Wistrand För några dagar sedan kom ett mejl från mayakalenderexperten fil. dr. Carl Johan Calleman, … [Read more...]

Urbefolkningarnas samhörighet med naturen

Genom sina riter upplever ursprungsbefolkningarna samhörighet och kärlek till naturen. Kersti Wistrand har tagit reda på hur en sådan indianrit kan gå till och låter den nordamerikanska indianen av Muskogee Nation-Creekstammen, "Bear Heart" berätta. av Kersti Wistrand   YOUTUBELÄNK … [Read more...]

Dr Erik Enby nomineras till ”Diplom för livslång gärning i humanismens tjänst”

Dr Erik Enby nomineras till Humanism & Kunskaps "Diplom för livslång gärning i humanismens tjänst” Förslaget kommer från Pia Hellertz och lyder: "Erik Enby har kämpat ett långt liv i hård motvind för att få gehör för sina rön när det gäller studier av sjukdomarnas väsen. Han har under … [Read more...]

Bushmännens IV: männens medicindanser

Bushmännen utför N/om Tchai eller medicindanser en till två gånger i veckan för att hela de sjuka eller få påfyllnad av energi och ungdom. (LÄNK YOUTUBE) I denna artikel presenteras en sådan dans och ett par medicinmän berättar om sina inre upplevelser under den. TEXT: av Kersti Wistrand I … [Read more...]

Bushmännen III: kvinnornas medicindanser

  Från tidernas begynnelse tycks de första medicinmännen och helarna (healers) varit sprungna ur de första dansarna, som under extas nådde förändrade medvetandetillstånd. I denna artikel presenteras Gwa-dansen, kvinnornas healingdans hos bushmännen. YOUTUBE TEXT: Kersti Wistrand I … [Read more...]

Kvinnans rättigheter

På senare år har hoten mot kvinnans fri- och rättigheter eskalerat. Nu handlar det inte bara om jämställdhet och lika lön för lika arbete utan om rätten till sitt eget liv. Text: Börje Peratt Barnkonventionens föreläsning om kvinnors rättigheter (vid FN:s Kvinnokonvention) utgår från att "Den … [Read more...]

Bushmännens rituella danser II: trancedansen

Bushmännens trancedans, överskuggar enligt antropologerna andra danser. I trancedansen mobiliseras universums krafter, som kan ge sig uttryck i helande förmågor och visioner hos deltagarna. TEXT: Kristina Anjou och Kersti Wistrand Bushmen youtube Idag finns cirka 100 000  bushmän, … [Read more...]

Bushmännens rituella danser, I

Kristina Anjou och Kersti Wistrand kommer att i tre artiklar berätta om rituella danser hos bushmännen i Kalahari i södra Afrika samt dansens inverkan på människor och natur. En rit hos naturfolk för ofta med sig något mycket speciellt hos deltagarna och man menar att även den omgivande naturen … [Read more...]

Hästen i offer och rit

Ekebytorp fornborg på Öland är plats för utgrävningar med många fynd från järnåldern och vikingatiden. Man har också funnit lämningar som vittnar om ritualer med hästoffer. I två föregående artiklar beskrev Kersti Wistrand hästens förbindelse med solguden samt föreställningen om att den offrade … [Read more...]