20 december, 2014

Vikingagudar i fågelgestalt

Inom vikingamytologin kunde en del gudar och jättar ikläda sig en ”hamn”, dvs. anta en djurgestalt. Fruktbarhetsgudinnan Freja uppträdde t.ex. i falkhamn och jätten Tjatse i örnhamn, vilket berättas om nedan. Text av Kersti Wistrand Under bronsåldern hade vi i Norden ett varmt klimat. Det … [Read more...]

Humanism och Kunskaps treårsjubileum och Ellen Keys födelsedag

Humanism och Kunskap firar den 11 december, det är då tre år sedan föreningen bildades. Samma dag, men 1849, föddes Ellen Key. En synkronicitet med flera paralleller. Vid jullunchen 6 dec höll Kersti Wistrand ett kort tal samt överräckte blommor från föreningens medlemmar till två av dess grundare … [Read more...]

Hypnos

Bo George Sjöberg, legitimerad psykolog och författare till boken "Det är du som äger världen" håller kurser inom bland annat hypnos. Här följer en introduktion till hypnosens bakgrund och utveckling. TEXT: Bo George Sjöberg En Introduktion till hypnos Referenser till tidiga erfarenheter av … [Read more...]

Att förnimma sig vara i en djurkropp

Någon enstaka gång kan det mycket märkliga inträffa att en person plötsligt och för några ögonblick medvetandemässigt tycker sig befinna sig i ett djurs kropp . Kersti Wistrand redogör här för två sådana annorlunda upplevelser, som hon hämtat ur sitt intervjuarkiv. TEXT: Kersti Wistrand I … [Read more...]

Djur som budbärare del II: katten

Idag, helgen första advent, firar vi kattens dag över hela Sverige. Kersti Wistrand ger en betraktelse över katten i religionshistorien. av Kersti Wistrand En symbol representerar något som är mycket mer omfattande än vad som kan förklaras med några ord. Den talar direkt till människor genom … [Read more...]

Djur som budbärare del I: efter dödsfall

Ibland inträffar underliga samband till vilka förklaringar inte finns. Kersti Wistrand berättar i detta kåseri om några sådana i samband med en väninnas bortgång. Text: Kersti Wistrand Pumpasoppalunchen Jag hade fullt sjå. Snabbt skulle jag på förmiddagen få ihop till en pumpasoppa, den … [Read more...]

Ellen Key med sin nyskapande Livstro del 2

Ellen Key anser att människorna bör kasta av sig den auktoritära kristendomens bojor och förbättra livet på jorden här och nu istället för att vända sig mot en högre himmel. Text: Kersti Wistrand Ellen Key är en humanismens förespråkare Den nya livstron ska träda in istället för … [Read more...]

Humanism & Kunskap firar idag Amelia Eriksson polkagrisens moder

Humanism & Kunskap firar Amelia Eriksson Idag, för 190 år sedan, föddes polkagrisens uppfinnare Amalia Eriksson (1824- 1923). H&K tycker det kan vara trevligt att presentera denna driftiga kvinna, som trots svåra livsomständigheter, klarade att ta sig fram i livet. Hovslagardottern Amalia … [Read more...]

Ellen Key med sin nyskapande Livstro del I

Internationellt var samhällsreformatorn Ellen Key en gång lika känd som den jämnårige August Strindberg. 1903 - 06 utformade hon sin Livstro i boksviten Livslinjer I-III. Denna livstro, som talade för ”en tro utan Gud - livet själv är livets mening” kom att få stark inverkan i svenskt kulturliv … [Read more...]

Humanism & Kunskap tilldelar Erland Lagerroth Diplom för livslång gärning i humanismens tjänst

Docent Erland Lagerroth har tilldelats Humanism & Kunskaps diplom för förtjänstfullt livsverk i humanismens tjänst. "För en livslång litterär verksamhet som öppnat våra ögon för att "världen och vetandet sjunger på nytt", på väg mot ett paradigmskifte buren av humanism" Det är med stor … [Read more...]