27 februari, 2015

Den mytologiserade hästen

  Nomadfolken på Asiens stäpper började för ca 6 000 år sedan tämja vilda hästar. Hästen blev oumbärlig för samhällets utveckling och kom med sin lojalitet och trofasthet att stå människan mycket nära, en gång i tiden så nära att den betraktades som helig och mellanlänk till den … [Read more...]

Alla hjärtans dag 14 februari

Alla hjärtans dag firas den 14 februari varje år och har sitt ursprung från det medeltida helgonet Sankt Valentin. Den kallas därför också Valentindagen eller Sankt Valentins dag. Sankt Valentin eller Sankt Valentinus är beteckningen på åtminstone tre olika personer som led martyrdöden på 200- … [Read more...]

Hästens år slutar 17 februari enligt kinesisk kalender

Den 17-18 februari firas det kinesiska nyåret eller vårfestivalen stort över hela världen. Just nu lever vi i fortfarande i hästens år, men den 18 februari övergår vi i getens år. TEXT: Kersti Wistrand Traditionellt infaller denna högtidlighet vid den andra nymånen efter vintersolståndet, … [Read more...]

Dalahästen

På världsutställningen i New York 1939 användes dalahästen för första gången som symbol för Sverige. I den svenska paviljongen ställdes en tre meter hög dalahäst ut och blev snabbt världskänd. Kersti Wistrand ger här en betraktelse i två delar över dalahästens historia och hästens plats i … [Read more...]

Samefolkets dag 6 februari

Den 6 februari är det Samernas nationaldag eller Samefolkets dag. Den firas över hela Sápmi. Det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk. Text från Sápmi Det var 1992 på Samerådets 15:e samekonferens i Helsingfors som det … [Read more...]

Lagförslag om skolavslutning med religiösa förtecken

När nu Alliansen är på väg att driva genom ett lagförslag om religiösa högtider i skolan, som debatterats länge med många mothugg, kan det vara skäl att ge en bakgrund. TEXT: Börje Peratt Svenska kyrkan var statskyrka i Sverige 1536–2000 och är med 6,4 miljoner medlemmar det största … [Read more...]

Hugen – vikingarnas själsbegrepp

Enligt vikingarnas människosyn hade varje människa en själ, en hugr, som ibland tillfälligt kunde lämna kroppen medan man levde och som gick vidare efter döden.  Vissa speciellt kunniga personer kunde under dröm eller extas/trans placera sin hugr i en djurhamn, dvs. i ett djurs ”skepnad, … [Read more...]

Frank Fools Crow och hans erfarenheter att försätta sig i djurhamn

Kristina Anjou förmedlar här hur hon i en nyligen läst bok funnit ett avsnitt, där den siouxindianske ledaren Frank Fools Crow berättar om hur hans medvetande ibland försätts i ett djur. TEXT: Kristina Anjou och Kersti Wistrand ”På de vindsvepta slätterna i södra Dakota kan man föreställa … [Read more...]

Glöm aldrig Auschwitz!

Den 27 januari är det 70 år sedan förintelselägret Auschwitz befriades av sovjetarmén (27 jan 1945). Någon kilometer därifrån satt invånare och kunde se både vad som pågick i lägret och Andra Ukrainska Arméfördelningens inmarsch. Fler än 200 ukrainska och ryska soldater dog under denna befrielse av … [Read more...]

Shamanen hos nordlig urbefolkning

Själva ordet ”shaman” kommer från tunguserna, ett folk i Sibirien, och betecknar en man eller kvinna som innehar en speciell och viktig samhällsfunktion. Denna s.k. arktiska shamanism återfinns hos sibiriska folkslag, samer, inuiter (eskimåer) samt nordamerikanska indianer och utmärks av … [Read more...]