27 mars, 2015

Bushmännens rituella danser, I

Kristina Anjou och Kersti Wistrand kommer att i tre artiklar berätta om rituella danser hos bushmännen i Kalahari i södra Afrika samt dansens inverkan på människor och natur. En rit hos naturfolk för ofta med sig något mycket speciellt hos deltagarna och man menar att även den omgivande naturen … [Read more...]

Hästen i offer och rit

Ekebytorp fornborg på Öland är plats för utgrävningar med många fynd från järnåldern och vikingatiden. Man har också funnit lämningar som vittnar om ritualer med hästoffer. I två föregående artiklar beskrev Kersti Wistrand hästens förbindelse med solguden samt föreställningen om att den offrade … [Read more...]

Vårdagjämning och solförmörkelse

Ni missar väl inte att det är både solförmörkelse och vårdagjämning idag den 20 mars? Kersti Wistrand ger här en påminnelse i sin betraktelse. Text: Kersti Wistrand Solförmörkelse 30 juni 1954 Jag minns mycket väl den där sommardagen sista juni 1954. Vi barn i den västmanländska byn … [Read more...]

Rocka sockorna 20 mars

Rocka sockorna! Bär olikfärgade sockor nu på fredag 20 mars! Detta uppmanar 10-åriga Nathea Anemyr oss till på sin facebooksida som fått 140 000 läsare. Text av Kersti Wistrand Nathea har en tre år äldre syster med Downs syndrom och vill hylla sin syster och alla andra annorlunda barn och … [Read more...]

Humanismen 6. – Sharia ett hot mot den fria världen

I min artikelserie om humanism har jag kommit till den sjätte som handlar om militant islamism, dess koppling till sharia lagstiftning som betraktas som olaglig i muslimska länder som Turkiet, moderna demokratier som Australien och som förklarats olaglig i hitintills 8 stater i USA. … [Read more...]

Humanismen 5. – Empati och rättvisa

Den här artikeln handlar inte om maktens övergrepp som jag något belyst i tidigare artikel om "Psykopater som styr världen" (lagd på egen blogg för att tydliggöra att det är min personliga uppfattning som kan tolkas politisk.) Istället väljer jag här att diskutera empati och rättvisa utifrån en mer … [Read more...]

Polarpriset 2015 till två kvinnliga musiker

Polarpriset går i år till två kvinnliga förebilder och glädjespridare: den döva slagverksvirtuosen Evelyn Glennie samt countrysångerskan Emmylou Harris. Priset på en miljon kronor vardera kommer i år att delas ut av kung Carl XVI Gustaf den nionde juni i Stockholms Konserthus. Text: Kersti … [Read more...]

Hästen som vägvisare in i dödsriket

Hästens förbindelse med solguden i den fornnordiska religionen och hur den kristna kyrkan förknippade dalahästen med mörkrets makter har presenterats i föregående artiklar. I denna artikel nystar Kersti Wistrand vidare och berättar om hästen som vägvisare efter döden. Text: Kersti … [Read more...]

Humanism 3. – Humanitas, historik och framväxt

Humanitas är latin för den mänskliga naturen, civilisation och vänligt omhändertagande. Att denna artikel publiceras inför Kvinnodagen 8 mars var inte planerat. Men det finns en koppling. Humanism utgör en kamp för frihet, jämlikhet och medmänsklighet. Och kvinnans lite drygt hundra år organiserade … [Read more...]

Humanism 2. – Kärlekens universella kraft

I avsikt att redogöra för en syn på humanism, dess innebörd och betydelse, har jag valt att dela upp en lång artikel i mindre mer överskådliga delar. Den första delen  Humanism – människans ansvar för livet och själen 1 handlar om just människans ansvar för sin förmåga att påverka allt liv på … [Read more...]