6 juli, 2015

Kvinnosynen i Främre Orienten

Varje vecka rapporteras om övergrepp som terrorgruppen Islamska staten, IS, utövar mot unga flickor och kvinnor i Syrien och Irak. Kersti Wistrand visar att bakomliggande kvinnosyn vilar på gamla patriarkaliska föreställningar och lagar som även återfinns i flertusenåriga delar av Gamla Testamentet. … [Read more...]

Zenobia, den syriska krigardrottningen i Palmyra

IS har invaderat den antika kulturarvstaden Palmyra i den syriska öknen, dödat ett tjugotal civila på tempelområdet och slagit sönder stenlejon. Stå upp, du krigardrottning Zenobia, och försvara din stad! av Kersti Wistrand Palmyra I en tidigare artikel har jag skrivit om världens äldsta … [Read more...]

Mors dag – Grattis alla fantastiska medsystrar!

Kersti Wistrand vänder sig här speciellt till de äldre mödrar och medsystrar som alltid funnits för sin familj, ”levt i skuggan” och därför ännu inte hunnit förverkliga sina egna inneboende möjligheter till kreativitet. Text: av Kersti Wistrand Jag har under en längre tid funderat på att … [Read more...]

Sara Danius ny ständig sekreterare på Svenska Akademien

Sara Danius –  första kvinnan som ständig sekreterare i Svenska Akademien. TEXT: av Kersti Wistrand Måndagen 1 juni tillträder Sara Danius, professor i litteratur och estetik, posten som den ständiga sekreteraren i Svenska Akademien. Hon efterträder Peter Englund och blir därmed den första … [Read more...]

Helandevård söker helhet

Vad är egentligen helandevård? Och erbjuder helandevård något mer än skolmedicin? Man kan säga att sjukvård av idag behandlar symtom medan helandevård har som syfte att förebygga och ta tillvara på den självläkande kapaciteten. En ambition som förs fram här är att skapa förståelse för olika … [Read more...]

Mellan hägg och syren

Uttrycket ”Mellan hägg och syren” sägs första gången ha använts av en skomakare som tog sin semester under denna period och satte upp skylten ”Stängt mellan hägg och syren”. I genomsnitt varar perioden tio till tolv dagar i Mellansverige och anses vara den vackraste tiden på året. TEXT: av … [Read more...]

Dr. Erik Enby uppvaktades av Humanism & Kunskap, Göteborgsgruppen den 12 maj

  Humanism & Kunskaps nominering år 2015 av Dr. Erik Enby “för livslång gärning i humanismens tjänst” tillkännagavs redan vid föreningen SARAs vetenskapliga seminarium om naturlig hälsa och medicin den 19 april 2015 i Malmö. TEXT: Siv Wernborg FOTO: Viola … [Read more...]

Power plate – från träning av kosmonauter till friskvård

Elba Pineda – Gustafsson berättar här i en intervju om power plate-metoden eller ”vibrationsträning för god hälsa och ökat välbefinnande”. Text av Kersti Wistrand I mitt sökande efter en annorlunda och effektiv/bekväm motionsform som skulle passa mig, fann jag power plate-metoden hos … [Read more...]

Helandevårdens historik i globalt perspektiv

I denna artikelserie om helandevård går jag nu från tidigare historiskt perspektiv till ett globalt. Denna sammanfattande artikel är på inget sätt fullständig. Den vill bara redogöra för att det finns många olika sätt att se på kroppen och dess samspel med medvetandet och själen,  begrepp som … [Read more...]

Helandevård, historik och framtid

Ortodox sjukvård, holistisk människosyn och integrativa medicinska metoder har samtliga sitt ursprung i skolmedicinen som den definierades under antiken. Under senaste århundraden har denna helhetssyn nästan försvunnit genom att forskning blivit alltmer specialiserad, utbildningen mekaniserats … [Read more...]