17 april, 2014

Einstein om den kosmiska människan – föredrag 17 februari Stockholm

Fenomenet Einstein var en av förra århundradets störste vetenskapsmän. De sista 25 åren cirkulerade hans arbete runt en kosmisk kunskapstradition baserad på hans framtidsvisioner om en kosmisk mer utvecklad människa. Einstein var övertygad om att det finns en livsande som låg bakom universums … [Read more...]

Evidens – Einstein hade en föreställning om en högre intelligens bakom naturlagarna

ANALYS. Ofta citeras Einstein i olika sammanhang, men vissa av dessa citat förkastas som påhitt av skeptiker för att de ger en bild av en Einstein som något mycket mer än bara en matematiker och fysiker. Ett exempel på ett sådant citat handlar om att Einstein beskriver hur en högre kraft tycks verka … [Read more...]

Transhumanismen och Life Science etablerar sig utan debatt om etik och konsekvenser

Ämnena transhumanism och "Life Science" kommer allt starkare i samhället utan att det sker en parallell filosofisk debatt om de humanistiska och etiska konsekvenserna av en teknikerstyrd utveckling där sammansmältandet av människa och maskin är ett självändamål. Bild från en transhumanistmässa i … [Read more...]

Nobelpristagare förkastar Nature och Science – Tidskrifterna förvrider vetenskapen

Nobelpristagaren i cellfysiologi (2013) Randi Schekman går till skarpt angrepp mot de välrenommerade vetenskapliga tidsskrifterna Nature, Science och Cell för att de förvrider vetenskapliga data och får forskare att agera som ”popstjärnor” i vetenskapsvärlden [red anm]. Text: Torbjörn Sassersson … [Read more...]

SvD: Är det rätt att röja anonyma näthatare?

Carin Stensson, SvD: ”Tidningen Expressen fortsätter idag att röja identiteten på politiker, företagare och chefer som har postat anonyma, ibland grovt rasistiska inlägg på olika forum. Piratpartiets Anna Troberg är kritisk i en debattartikel och menar att rätten till anonymitet ska skyddas på … [Read more...]

Primatolog: ”Vi föds med en känsla för moral”

Forskare har länge fokuserat på konkurrens och våld inom djurvärlden för att förstå människors drivkrafter, men primatologen och psykologen Frans de Waal har i stället forskat på det sociala samspelet. Moralen härrör ur våra instinkter, menar han. "Jag bryr mig inte om ifall Gud existerar eller … [Read more...]

Föredrag: Kristna kyrkan – Nyandlighet eller Bibeln?

Skulle nyandlig litteratur kunna ersätta Bibeln som kristna kyrkors urkund? Det är vad Jesus Kristus Sananda vill i boken "Kärlekens röster". Boken kom till under perioden 2000-2010 genom Rolf Nordell via kanalisering, enligt en pensionerad ingenjör i Huddinge.  I boken behandlas ämnen som Jesu … [Read more...]

Öppet brev till Ungdomsstyrelsen

När nu förbundet Humanisterna* förlorat sin ordförande i Unghum som tillsammans med andra avhoppare bildat nytt förbund ”Förenade Humanister”, undrar vi om Ungdomsstyrelsen kan fundera över den diskussion som pågick för ett knappt år sedan. Vi påpekade då att Förbundet Humanisternas ansökan … [Read more...]

Nytt humanistiskt förbund bildat – Förenade Humanisterna

Det har bildats ett nytt humanistiskt förbund i Sverige. Det grundades den 17 januari 2013 och  förbundet kom ut med en debattartikel i Svenska Dagbladet den 18 januari 2013.  Styrelsen med ordförande Per Pettersson tar från start tydligt avstånd från Humanisternas kampaktiga verksamhet mot … [Read more...]

Religionsfilosof: Visst kan vetenskap och religion förenas

Lotta Knutsson Bråkenhielm, en doktorand i religionsfilosofi vid Uppsala universitet, frågar sig: Går vetenskap och religion att förena? Bråkenhielm vill svara ja på den frågan. Den som tror att vetenskapen helt saknar relevans även för religiösa och existentiella frågor misstar sig, skriver hon i … [Read more...]