19 februari, 2018

100tals kristna flickor kidnappade_ISIS numrerade_auktion

About Börje Peratt

Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - "Om medvetandets uppkomst".

Kommentera